Obr. 4 Závislost teploty a počtu záznamů měření – horká přírodně léčivá voda