Obr. 2 Grafitový blokový výměník tepla KOROBON s číselným schématem umístění senzorického měření