4 / 7
Obr. 3 Schematické zakreslení pozic snímačů rychlosti v původní lince: červená – jednorázové měření, fialová – kontinuální sledování Zdroj: INSET