5 / 7
Obr. 2 Pohled na nosníky nosné konstrukce Zdroj: INSET