3 / 7
Obr. 4 Měření 1 – triaxiální snímač rychlosti, 2 – tenzometr, 3 – snímač teploty konstrukce Zdroj: INSET