Back to the article Vesnický dům 9 / 11

Velké okno současným způsobem zpodobňuje reprezentativní průčelí vesnického domu