Obr. 2 Administrativní budova v dolnorakouském Tattendorfu z panelů z dřevěných rámů s výplní ze slámy s hliněnými omítkami na vnitřních i vnějších plochách Zdroj: Georg W. Reinberg