Obr. 1 Produkce emisí CO2 vztažené ke stavebním materiálům