Tab. 3  Ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepelné energie