Zpět na článek Bezpečná práce se škvárou
12 / 13
Tab. 7 Příklady škvárobetonových příčkovek a příčkových panelů