Zpět na článek Bezpečná práce se škvárou
7 / 13
Tab. 2 Orientační hodnoty obsahu radia ve stavebních výrobcích