Obr. 4 Okrajové podmínky definující specifický tepelný tok na povrchu stěny [12, 13]
Obr. 4 Okrajové podmínky definující specifický tepelný tok na povrchu stěny [12, 13] Zdroj: archiv autorů