Obr. 5 Fyzický model stěny používaný v numerických simulacích
Obr. 5 Fyzický model stěny používaný v numerických simulacích Zdroj: archiv autorů