Obr. 6b Tepelné ztráty stěnového systému
Obr. 6b Tepelné ztráty stěnového systému Zdroj: archiv autorů