Obr. 8 Teplotní pole a tepelné toky stěnou v režimu vytápění pro různý druh nosné konstrukce
Obr. 8 Teplotní pole a tepelné toky stěnou v režimu vytápění pro různý druh nosné konstrukce Zdroj: archiv autorů