Tabulka 2 – Typy vnitřního prostředí a typy zdrojů