Tabulka 1 – Typy zdrojů znečištění vnitřního ovzduší a jejich příklady