Back to the article Možnosti personalizovaného větrání v budovách 6 / 9

Obr. 5 Pracovní stůl s integrovaným personalizovaným větráním a) prvky, b) uspořádání vzduchových kanálů (připojení k hlavnímu větracímu systému) [19] 1 – pracovní stůl, 2 – police, 3 – stolové nohy, 4 – střední police, 5 – horní police, 6 – vertikální mřížka, 7 – podpora, 8 – ovládací panel, 9 – koleno, 10 – koncový distribuční prvek