Back to the article Možnosti personalizovaného větrání v budovách 5 / 9

Obr. 4 Kombinované přívodní a odvodní personalizované větrání [18] 1 – volný konvekční tok, 2 – vzduch vydechovaný osobou, 3 – personalizovaný přívod vzduchu, 4 – personalizovaný odvod vzduchu, 5 – klasický směšovací větrací systém