Obr. 6 Určení nepravidelnosti U-profilu proudění podle vzdálenosti od zdroje rušení. Příklad: Pro měření ve vzdálenosti dvojnásobku hydraulického průměru je U 40 % (viz žluté šipky). Na druhé straně, pro a = 4 Dh, je U pod 20 % (viz zelené šipky).