Obr. 1 Tepelná čerpadla vzduch voda pro vnitřní instalaci vlevo a venkovní instalaci vpravo.