Ing. Pavel Richter
Ing. Pavel Richter Zdroj: JN Infra a.s. & Smíchovská teplárenská