Obr. 4 Bilance odběru a dodávky tepla do zemního zásobníku