Obr. 3 Průběh teplot v zemním zásobníku říjen 2017 až únor 2019