Obr. 7 Závislost průtoku a počtu záznamů – horká přírodně léčivá voda