Obr. 6 Závislost průtoku a počtu záznamů – studená užitková voda