Back to the article Bezpečná montáž a demontáž lešení 15 / 18

Tab. 2 Ochranná pásma pro okolí při montáži a demontáži lešení

1/ Za ohrožený prostor se považuje pruh v závislosti na výšce objektu po celém obvodu v patě například vysoké věže, komínu, stožáru apod. 2/ Ve složitých případech, kdy není možný stálý zábor, se instalují dočasné ochranné konstrukce.