Back to the article Bednění bezpečně: online nákupy bednicí techniky 2 / 5
Zdroj: Česká Doka bednicí technika

Nástroje v rámci zákaznického portálu myDoka umožňují online správu vašeho staveniště. Například výpis materiálu je vítaným pomocníkem při fyzické kompletaci vratky. Archiv dokumentů zase usnadňuje dohledávání a eliminuje časově náročné a ekologicky nákladné kancelářské práce.