Back to the article Pět důvodů proč potřebujete lepidlo Knauf Flexkleber Schnell
Zdroj: Knauf

Před nanesením lepidla Knauf FLEXKLEBER/FLEXKLEBER SCHNELL je třeba pórovité a savé podklady opatřit základním nátěrem Knauf TIEFENGRUND. Nesavé podklady je nutné ošetřit Knauf SPEZIALHAFTGRUND. Dilatační spáry, pracovní mezery, podlahové a stěnové spoje se překryjí systémovými těsnícími páskami Knauf Hydroflex. Odtokové vpusti a průchody trubek se opatří těsnícími manžetami. Na stěnu naneste lepidlo Knauf FLEXKLEBER SCHNELL pomocí ozubeného hladítka s výškou zubu cca 4 – 6 mm.