Back to the article Monolitické domy jako rychlá pomoc bytové krizi
Zdroj: Česká Doka bednicí technika

Několik bytových objektů realizuje také společnost Terracon. Například objekt Tulipa Karlín, nabídne více než 100 bytů. Rychlá výstavba je realizována mimo jiné i díky nasazení prvkového stropního bednění Dokadek.