Back to the article Monolitické domy jako rychlá pomoc bytové krizi
Zdroj: Česká Doka bednicí technika

Riverpark 2 bude mít kapacitu až 700 bytových jednotek. Jako monolitickou stavbu ho realizuje společnost PORR, která, mimo jiné, staveniště vybavila tisíci běžných metrů zábradelního systému Doka XP, který znamená pro tým bezpečné pracoviště.