Riverpark 2 bude mít kapacitu až 700 bytových jednotek. Jako monolitickou stavbu ho realizuje společnost PORR, která, mimo jiné, staveniště vybavila tisíci běžných metrů zábradelního systému Doka XP, který znamená pro tým bezpečné pracoviště. Zdroj: Česká Doka bednicí technika