Back to the article Monolitické domy jako rychlá pomoc bytové krizi
Zdroj: Česká Doka bednicí technika

Společnost Solidum realizuje s bedněním Doka několik bytových domů. Na snímku je například komplex Neo Riviéra, který nabídne přes 40 nových bytů. Společnost Solidum při realizaci využila mimo jiné bezpečnostní řešení Doka Safety. Na bezpečném staveništi se dělníci mohou více soustředit na vykonávané úkoly a stavba tak pokračuje rychleji.