Budoucí sklady, chovné místnosti a operační sály. Dokončeny jsou základové konstrukce, ležatá kanalizace, položeny kari sítě (příprava na podkladní betony).
Budoucí sklady, chovné místnosti a operační sály. Dokončeny jsou základové konstrukce, ležatá kanalizace, položeny kari sítě (příprava na podkladní betony). Zdroj: Metrostav