Systém bednění Doka cut-and-cover je tvořen nosnými rámy a předmontovanými konstrukcemi. Posun či umístění je realizováno hydraulickými cylindry. Na fotografii je realizace tunelů na dálnici S10 na rakousko-českém pomezí.
Systém bednění Doka cut-and-cover je tvořen nosnými rámy a předmontovanými konstrukcemi. Posun či umístění je realizováno hydraulickými cylindry. Na fotografii je realizace tunelů na dálnici S10 na rakousko-českém pomezí. Zdroj: Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o.