4 / 8
Nedestruktivní ověření polohy výztuže. Zdroj: INSET