V jednu chvíli se na stavbě nacházelo až 18 věžových jeřábů. listopad 2016