Elegantně zakřivená novostavba mostu přes řeku Neckar je prováděna jako železobetonový spřažený most s úzkým ocelovým pásem a do velké šířky vyloženou mostovkou. Zdroj: PERI