4 / 5
Měřicí stanoviště při statické zatěžovací zkoušce Libeňského mostu v Praze. Zdroj: INSET