5 / 5
Měřicí stanoviště při zatěžovací zkoušce Hlávkova mostu v Praze. Zdroj: INSET