02 Kabelový tunel Invalidovna I ražba v zahořanských břidlicích Zdroj: INSET