4 / 8
Stavební odpad - ukládání na skládku odpadu Zdroj: INSET