Obr. 5 Vozík spřažené betonáže Doka nasazený při realizaci mostů pro obchvat Třince