Zpět na článek Impregnace dřeva proti ohni
5 / 7
Tab. 2 Doplňkové třídy týkající se vzniku kouře (jen pro třídy A2 až D)