Zpět na článek Impregnace dřeva proti ohni
4 / 7
Tab. 1 Třídy EURO, klasifikace reakce na oheň (dle EN 13501-1)