Graf znázorňující ideální parametry vnitřního klima.
Graf znázorňující ideální parametry vnitřního klima. Zdroj: Baumit