7/ Koordinace členění bloků podle vedení trasy metra
7/ Koordinace členění bloků podle vedení trasy metra