Oblast Pelc- -Tyrolka – aktuální stav a vizualizace Povltavské promenády, která může vzniknout díky situování MO do tunelu.
Oblast Pelc- -Tyrolka – aktuální stav a vizualizace Povltavské promenády, která může vzniknout díky situování MO do tunelu. Zdroj: NeoVISUAL