Cenu za projekty s kombinovanou komerční náplní podporovanou Miele získalo Studio Akkerhuis za obnovu historické památky ve městě Leiden známé jako De Meelfabriek