Požadavek zajistit odpovídající přístup z ulice formoval architektonické řešení domu. Zdroj: JÜRG ZIMMERMANN