Požadavkem investorů bylo minimální světelné znečištění v noci. Zdroj: BoysPlayNice